Boeldag

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van de ‘Boeldag’ op 5 september 2020 van 09.00 tot 15.30 uur op de parkeerplaats nabij het Kerkelijk Centrum (Jeugdkant 20). Voor dit evenement is tevens een ontheffing geluid (4:6 APV) verleend.

Publicatiedatum: 13-05-2020
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 07-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851LE
Einde bezwaartermijn: 18-06-2020