HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Bevrijdingsfestival 'Free Ermelo 2019'

Bevrijdingsfestival 'Free Ermelo 2019'

Dit item is verlopen op 16-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van het Bevrijdingsfestival “Free Ermelo 2019” aan het Raadhuisplein op 13 april 2019 van 09.00 tot 23.30 uur. 

Publicatiedatum: 05-12-2018
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 28-11-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NT
Einde bezwaartermijn: 09-01-2019