HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014, herstelplan 2017

Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014, herstelplan 2017

Dit item is verlopen op 29-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Bestemmingsplan onherroepelijk

De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 het bestemmingsplan ‘Tonselse Veld 2014, herstelplan 2017’ vastgesteld.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014, herstelplan 2017 zijn de volgende percelen gerepareerd:

1. Fazantlaan 10
2. Harderwijkerweg 142-153 en Eendenparkweg 6,8 en 12
3. Eendenparkweg 49a.

Tegen het besluit van de gemeenteraad ter vaststelling van het bestemmingsplan is een beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend. Op 16 januari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten het beroep gegrond te verklaren. De afdeling bestuursrechtspraak heeft besloten zelf in de zaak te voorzien. Hierbij is bepaald dat aan bijlage 1 bij de planregels een categorie wordt toegevoegd die als volgt luidt: “Hondentrimsalon op het perceel Eendenparkweg 49a”.

Het bestemmingsplan is door de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state met ingang van 16 januari 2019 onherroepelijk geworden.

Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of telefonisch op (0341) 56 73 21. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen op www.ermelo.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online) onder identificatienummer NL.IMRO.02333.BPtonseleveld2017-0402.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo