HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Oranjepark Ermelo

Bestemmingsplan Oranjepark Ermelo

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Bestemmingsplan onherroepelijk

Het bestemmingsplan Oranjepark Ermelo, zoals dat door de gemeenteraad op 19 februari 2020 is vastgesteld, heeft samen met het raadsbesluit en bijbehorende stukken met ingang van 12 maart 2020 tot en met 22 april 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is hierdoor met ingang van 23 april 2020 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor het herontwikkelen van het voormalige terrein van de Rehoboth, Dillenburg en Oranjepark tot een omgeving met (zorg)woningen, een gezondscentrum en een buurtkamer, ingepast in een parkachtige omgeving. De ontwikkeling wordt gerealiseerd volgens het Liebenau-principe, een concept waarbij meergeneratie buurten en sociale samenhang centraal staan. Het plangebied is gelegen aan de Julianalaan, globaal tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Prinsesselaan en Wilhelminalaan te Ermelo.

Publicatiedatum: 20-05-2020
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of telefonisch via (0341) 56 73 21. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen op www.ermelo.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online) onder identificatienummer NL.IMRO.0233.BPoranjepark-0401.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo