HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Nieuw Sportcentrum Ermelo

Bestemmingsplan Nieuw Sportcentrum Ermelo

Dit item is verlopen op 10-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 28 februari tot en met 10 april 2019 het ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuw Sportcentrum Ermelo’ en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. Voor een inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0341) 56 73 21 of via onze website www.ermelo.nl. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerp bestemmingsplan Nieuw Sportcentrum Ermelo, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPsportcentrum-0301, kunt u tevens digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Het bestemmingsplan is de basis voor het realiseren van het nieuwe sportcentrum van Ermelo, bestaande uit een binnenzwembad en sporthal, op sportpark ‘De Zanderij’.

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan ‘Kom Ermelo’ en heeft de bestemmingen ‘Sport’ en ‘Bos’. De gewenste ontwikkeling is binnen deze bestemmingen niet mogelijk, vanwege het ontbreken van de bouwmogelijkheden in de bestemming ‘Sport’ en de gebruiks- en bouwmogelijkheden in de bestemming ‘Bos’. Met het bestemmingsplan Nieuw Sportcentrum Ermelo wordt de gewenste ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk gemaakt.

Publicatiedatum: 27-02-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad, postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Voor het mondeling indienen van reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. U kunt ook met DigiD een reactie indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo