HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Fazantlaan 14

Bestemmingsplan Fazantlaan 14

Dit item is verlopen op 29-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 19 oktober 2017 tot en 29 november 2017 het ontwerpbestemmingsplan Fazantlaan 14 en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak, of bel (0341) 56 73 21. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online) met het volgende identificatienummer:
Fazantlaan 14 met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPfazantlaan14-0301.

Publicatiedatum: 18-10-2017
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Dit bestemmingsplan maakt een extra bedrijfswoning aan de Fazantlaan 14 mogelijk. Daarnaast wordt een bestaande overkapping in dit bestemmingsplan meegenomen.

Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden en ingezetenen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Voor het mondeling indienen van een reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken.

Verzenddatum: 19-10-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AM
Einde bezwaartermijn: 29-11-2017