HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Ermelo 2020

Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Ermelo 2020

Dit item is verlopen op 04-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Op 10 december 2019 hebben het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo en de burgemeester van Ermelo het “Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Ermelo 2020” (hierna: het mandaatbesluit Ermelo 2020) vastgesteld. In dit mandaatbesluit worden de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden toegekend aan de gemeentesecretaris en medewerkers, teneinde hen in staat te stellen werkzaamheden aan hun opdracht, project of proces zelfstandig uit te voeren. 

Tevens is op 10 december 2019 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo besloten extern mandaat te verlenen aan de woningcorporaties in de gemeente Ermelo voor de afhandeling van een aanvraag om een huisvestingsvergunning op basis van Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening) en aan de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling ten aanzien van de afhandeling van een verzoek om indeling in een urgentiecategorie en intrekking van een urgentie op basis van de Huisvestingsverordening.

Daarnaast hebben het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo en de burgemeester van Ermelo besloten mandaat, machtiging en volmacht te verlenen voor de crisisorganisatie Bevolkingszorg en crisisbeheersing aan de dienstdoende Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) en de dienstdoende Officier van Dienst Bevolkingszorg van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland om op te kunnen treden in het geval van crisis.

Publicatiedatum: 24-12-2019
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Genoemde besluiten treden op 1 januari 2020 in werking en liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Tevens is de besluiten te raadplegen via www.overheid.nl.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo