HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Besluit  |  Besluit digitale vervanging archiefbescheiden

Besluit digitale vervanging archiefbescheiden

Dit item is verlopen op 18-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 23 september 2019 het Besluit digitale vervanging archiefbescheiden gemeente Ermelo 2019 vastgesteld. Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019. Hiermee wordt geregeld dat analoge documenten worden vervangen door digitale reproducties, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

Publicatiedatum: 06-11-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Het besluit tot vaststelling is te raadplegen op www.overheid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E. Grotenhuis van de afdeling Belastingen en Gegevens van Meerinzicht, via (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo