HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Beleidsnotitie afweging woningbouwplannen

Beleidsnotitie afweging woningbouwplannen

Dit item is verlopen op 01-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 16 oktober 2019 besloten heeft tot vaststelling van de beleidsnotitie afweging woningbouw. De beleidsnotitie treedt per 1 oktober 2019 in werking.

Publicatiedatum: 20-11-2019
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo