HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Belastingverordeningen 2020

Belastingverordeningen 2020

Dit item is verlopen op 22-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Op 27 november 2019 heeft de gemeenteraad de volgende belastingverordeningen vastgesteld:

Onroerende-zaakbelastingen 2020
Afvalstoffenheffing 2020
Rioolheffing 2020
Hondenbelasting 2020
Begraafrechten 2020
Marktgelden 2020
Forensenbelasting 2020
Toeristenbelasting 2020

De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2020 en zijn te raadplegen via www.overheid.nl en www.ermelo.nl/verordeningen.

Publicatiedatum: 11-12-2019
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo