HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Belastingverordeningen 2019

Belastingverordeningen 2019

Dit item is verlopen op 30-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Op 29 november 2018 heeft de gemeenteraad de volgende belastingverordeningen vastgesteld:

Onroerende-zaakbelastingen 2019
Afvalstoffenheffing 2019
Rioolheffing 2019
Hondenbelasting 2019
Leges 2019
Begraafrechten 2019
Forensenbelasting 2019
Toeristenbelasting 2019

De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2019 en zijn te raadplegen via www.overheid.nl en www.ermelo.nl/verordeningen.    

Publicatiedatum: 19-12-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo