HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Beëdiging van militairen, Raadhuisplein

Beëdiging van militairen, Raadhuisplein

Dit item is verlopen op 12-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor de beëdiging van militairen op 16 mei 2019 van 13.00 tot 16.00 uur. Tevens is voor dit evenement een ontheffing van geluid verleend, volgens artikel 4:6 van de APV.

Publicatiedatum: 01-05-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 17-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NT
Einde bezwaartermijn: 29-05-2019