HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Allee 40

Allee 40

Dit item is verlopen op 13-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-01-2019
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PM

een verzoek vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ligboxenstal, het verplaatsen van de veldschuur en het terugbrengen van de koeienstal naar de oorspronkelijke staat (rijksmonument), is in behandeling.