HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Algemene plaatselijke verordening 2020

Algemene plaatselijke verordening 2020

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

In de Algemene plaatselijke verordening 2020, afgekort de APV, staat de geldende regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Diverse artikelen uit de APV zijn geactualiseerd. Daarnaast zijn er enkele artikelen inhoudelijk gewijzigd, zijn er artikelen verdwenen en andere bijgekomen.

Op 4 maart 2020 is de herziene APV vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf 19 maart 2020 treedt deze in werking. Tevens vervalt op die datum de APV 2018.

Publicatiedatum: 11-03-2020
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo