HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Aanwijzingsbesluit  |  Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Dit item is verlopen op 11-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bij besluit van 27 juni 2019 de heer A.W.J. Bogerd en de heer H.C. Kleijer per direct aanwijzen als toezichthouders op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 Wet Basisregistratie Personen.

Publicatiedatum: 31-07-2019
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo