HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Besluit  |  Aanwijzing toezichthouders

Aanwijzing toezichthouders

Dit item is verlopen op 14-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bij besluit van 25 juni 2019 de heer A.J. Stokreef, de heer E. van de Leer, de heer K. Regter, de heer Maduro, de heer W.J. Brouwer  en mevrouw L. van Egdom per direct aanwijzen als toezichthouders op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 Wet Basisregistratie Personen.

Publicatiedatum: 03-07-2019
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo