HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Aanwijzingsbesluit  |  Aanwijzing toezichthouder

Aanwijzing toezichthouder

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De burgemeester van Ermelo en het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat ze bij besluit van 1 juli 2020 mevrouw J.J. Borst per direct aanwijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen.

Publicatiedatum: 08-07-2020
Soort bekendmaking: Aanwijzingsbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo