HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Aanwijzingsbesluit  |  Aanwijzing toezichthouder

Aanwijzing toezichthouder

Dit item is verlopen op 04-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De burgemeester van Ermelo en het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat ze bij besluit van 16 december 2019 de heer R. Dokter per direct aanwijzen als toezichthouder op grond  van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen. 

Publicatiedatum: 24-12-2019
Soort bekendmaking: Aanwijzingsbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo