HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Aanwijzingsbesluit  |  Aanwijzing toezichthouder

Aanwijzing toezichthouder

Dit item is verlopen op 20-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bij besluit van 30 januari 2019 de heer A. Steenbergen per direct aanwijst als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen.

Publicatiedatum: 06-02-2019
Soort bekendmaking: Aanwijzingsbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo