HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen

Bekendmakingen

De gemeente publiceert wekelijks de wettelijk verplichte bekendmakingen op de gemeentepagina in het Ermelo's Weekblad. Het gaat bijvoorbeeld om aangevraagde en verleende vergunningen, meldingen volgens de Wet milieubeheer, verkeersbesluiten of besluiten in bestemmingsplanprocedures.

Ook verschijnen de bekendmakingen op deze pagina's op de website en op www.overheid.nl. Door op deze website een profiel aan te maken met uw postcode krijgt u de bekendmakingen van de gemeente, provincie en het waterschap wekelijks per e-mail toegestuurd.

Archief