HOME  |  Inwoners  |  Afval en milieu

Afval en milieu

Voor al je vragen over afval, reparatie, vervanging en wisseling van de grijze en/of groene container kun je bellen met de servicelijn afval, (0341) 56 57 77. Heb je klachten over de afvalinzameling? Neem dan contact op met Aconov via e-mail info@aconov.nl of via bovengenoemde servicelijn afval.