HOME  |  Inwoners  |  Afval en milieu

Afval en milieu

Voor al uw vragen over afval, reparatie, vervanging en wisseling van de grijze en/of groene container kunt u bellen met de servicelijn afval, (0341) 56 57 77.