HOME  |  Inwoners  |  Actuele bestemmingsplannen  |  Bestemmingsplannen in voorbereiding/in procedure  |  Bestemmingsplan Rodeschuurderwegje ong. te Horst

Bestemmingsplan Rodeschuurderwegje ong. te Horst (10-06-2020)

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan Rodeschuurderwegje ong. te Horst en Haspel 123a te Ermelo en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt . U kunt deze stukken digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online). Het is ook mogelijk hiervoor een digitale afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl of telefonisch via (0341) 56 73 21.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van 34 woningen voor CPO in Vogelvlucht op een agrarisch perceel aan de Rodeschuurderwegje ter hoogte van nummer 37. Tegenover de Goede Herderschool in Horst.

Helaas is er vanwege de Corona-crisis geen inloopbijeenkomst voor dit plan. 

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad, Postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. U kunt ook met DigiD een zienswijze indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

De Crisis en herstelwet is van toepassing op dit plan op grond van artikel 11, lid 1.