HOME  |  Inwoners  |  Actuele bestemmingsplannen

Actuele bestemmingsplannen

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Hierbij horen verschillende bestuurlijke documenten, zoals het wijzigingsplan en een uitwerkingsplan.