HOME  |  Inwoners  |  Actueel nieuws Heel Ermelo Beweegt  |  Succesvol Beweegprogramma 55+ krijgt vervolg

Succesvol Beweegprogramma 55+ krijgt vervolg

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

In het voorjaar is een groep van 16 deelnemers gestart met het beweegprogramma 55+. Een programma speciaal bedoeld voor 55-plussers die samen met leeftijdsgenoten hun conditie wilden verbeteren. 

Onder deskundige begeleiding ondervonden de senioren de positieve effecten van bewegen en konden zij zich oriënteren welke sport- of beweegactiviteit het beste bij hen past.

Afwisselend programma en professionele begeleiding

Inmiddels is het programma afgelopen en kunnen de deelnemers de balans opmaken. Vooraf en achteraf is er een fittest afgenomen zodat ook daadwerkelijk resultaten zijn gemeten. Deelnemers zijn erg enthousiast. “We hebben met volle teugen genoten de afgelopen weken”, vertelt één van hen. “Wat ik als heel positief heb ervaren was het afwisselende programma. Elke keer deden we iets anders en leerden we wat nieuws. En de professionele begeleiding was echt uit de kunst. Ik ga zeker door met het vervolgprogramma.”

Maatschappelijke doelen

“Met het beweegprogramma leveren wij ook een bijdrage aan maatschappelijke doelen als betrokkenheid, sociale cohesie en participatie in Ermelo”, vertelt de coördinator buurtsportcoaches  Marjo de Groot. “Sociale contacten zijn erg belangrijk en dragen bij aan zelfstandigheid van ouderen.” Dat blijkt ook uit de reactie van een deelneemster: “We hebben vanaf dag één een klik met elkaar. Ik kende nog niet zoveel mensen in Ermelo, dat was ook een reden om mij hiervoor in te schrijven en nu heb ik heel veel leuke contacten opgedaan.”

Beweegprogramma in het najaar in de avond

In het najaar van 2017 start op een doordeweekse avond een nieuw programma. Het programma zal bestaan uit diverse beweegactiviteiten als zwemmen, wandelen en diverse sport- en spelactiviteiten. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Marjo de Groot via m.degroot@ermelo.nl.

Het beweegprogramma wordt uitgevoerd door de buurtsportcoaches van Heel Ermelo Beweegt en wordt mede mogelijk gemaakt door zwembad Calluna, Bouwsports, gymvereniging Sparta en Fysio Ermelo Prins & Staal. Heel Ermelo Beweegt geeft uitvoering aan de sportvisie 2016-2020 van de gemeente Ermelo.