HOME  |  Inwoners  |  Actueel nieuws Heel Ermelo Beweegt  |  Gemeente Ermelo en Groot Emaus zetten in op sport en bewegen

Gemeente Ermelo en Groot Emaus zetten in op sport en bewegen (12-06-2018)

Dit item is verlopen op 25-07-2018.

Sinds april 2018 werkt de gemeente Ermelo samen met ’s Heeren Loo Groot Emaus. Het doel van deze samenwerking is de jongeren die op Groot Emaus verblijven, door sport en bewegen mee te laten doen in de Ermelose samenleving. Op maandag 11 juni maakten wethouder Laurens Klappe en zorgmanager Sheyla van der Honing-Monsanto van ’s Heeren Loo de samenwerking officieel.

Positief effect op jongeren

Sport en bewegen verbetert niet alleen de gezondheid, maar bevordert ook sociale contacten en vergroot het zelfvertrouwen. Het geeft structuur en richting aan leefstijl en dagbesteding. Sporten kan op de jongeren dan ook een groot positief effect hebben.

Heel Ermelo Beweegt

De gemeente Ermelo zet buurtsportcoaches van Heel Ermelo Beweegt (HEB) in om de jongeren in het sporten te stimuleren en begeleiden. De jongeren die al van sport houden, krijgen sportlessen op het terrein van Groot Emaus. Bij andere jongeren zal de interesse eerst aangewakkerd worden. Uiteindelijk bekijken we of de jongeren bij reguliere sportverenigingen kunnen sporten.