Voormalige stortplaats De Zanderij straks weer deels toegankelijk

Het terrein van De Zanderij wordt straks voor een deel opengesteld. Er komt een stevig hekwerk om de grond die verontreinigd is. Er is een keuze gemaakt uit een aantal inrichtingsvarianten van de voormalige stortplaats. De inbreng van omwonenden speelde daarbij een belangrijke rol.

De gemeenteraad had eerder besloten om twee inrichtingsvarianten te onderzoeken

Het advies- en ingenieursbureau TAUW deed onderzoek naar de 2 varianten, namelijk: het verontreinigde deel van het gebied afdekken met een afdeklaag of het verontreinigde deel van het gebied afsluiten met een hekwerk. Tijdens het onderzoek kwam er nog een derde variant bij. Dat was het plaatsen van een stevig hekwerk in combinatie met het deels openstellen van het gebied.

Het belangrijkste uitgangspunt is het voorkomen van contact met de bodemverontreiniging

Volgens het onderzoek van Tauw is de derde variant de beste keuze. Het gebied wordt zo veel mogelijk opengesteld. Er komt een nieuw stevig hekwerk om de aanwezige verontreiniging. Zo kunnen de bestaande wandelpaden weer gebruikt worden. De natuur in het nabijgelegen Natura 2000 gebied blijft zo het beste behouden. De bomen hoeven niet te worden gekapt. En de aanwezige beschermde dassenburcht kan blijven. Ook kan de woekerende Japanse duizendknoop beter worden bestreden.

De drie varianten zijn tijdens een bijeenkomst ook aan de omwonenden voorgelegd

Tijdens deze bijeenkomst is een duidelijke voorkeur uitgesproken voor de derde variant. “Ik ben blij met deze keuze”, aldus wethouder Ronald van veen. “We geven de meeste waarde weer terug aan het gebied. Het gebied wordt voor een deel weer opengesteld.”