Nieuwe woningen aan de Haspel

Het college van burgemeester en wethouders hebben het nieuwe bestemmingsplan voor Haspel 99-129 goedgekeurd en doorgestuurd naar de gemeenteraad. Er komen 24 vrijstaande woningen en 18 in het sociale segment. Het betreft een transformatie van (agrarische) bedrijvigheid naar wonen, daarnaast wordt de pallet- en timmerfabriek duurzaam ingepast. Op 5 juni 2024 wordt het bestemmingsplan besproken in de gemeenteraad.

Het nieuwe bestemmingsplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met omwonenden en andere betrokkenen, waarbij hun wensen zorgvuldig zijn meegenomen. Met het plan zorgt het college niet alleen voor 42 nieuwe woningen, maar ook voor vermindering van milieu en natuurbelastende activiteiten. Door het verdwijnen van een deel van de bedrijven op deze locatie ontstaat er meer ruimte voor de verbetering van instandhoudingsdoelstellingen van het naastgelegen Natura 2000-gebied Veluwe.

Het vaststellen van dit bestemmingsplan markeert tevens de afronding van een langlopend dossier voor de gemeente Ermelo. Na een intensief participatietraject met alle betrokken partijen ligt er nu een nieuw bestemmingsplan. Dit plan is een aanpassing van een eerder ontwerp dat eind 2022 ter inzage lag. Na ontvangst van diverse zienswijzen is het plan op onderdelen aangepast en aangevuld. De omvang van de aanpassingen was dusdanig dat uit zorgvuldigheid eind 2023 een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.