Gemeente Ermelo sluit financieel jaar 2023 af met een positief saldo

De gemeente Ermelo heeft uit het financieel jaar van 2023 een bedrag overgehouden van € 11,1 miljoen. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2023. De raad moet de jaarrekening nog vaststellen.

Er is een aantal mooie stappen gezet

“Vastgesteld moet worden dat het hoge positieve resultaat over vorig jaar mede wordt veroorzaakt doordat we aan het eind van vorig jaar middelen van het Rijk hebben ontvangen. Deze gelden zijn bedoeld voor taken die we als gemeente uitvoeren. We zijn in 2024 daarmee aan de gang gegaan”, aldus vertrekkend wethouder Hugo Weidema. “Daarnaast hebben we door personeelskrapte niet alles kunnen uitvoeren wat we hadden gepland. Desondanks zijn er in afgelopen jaar, het eerste volledige jaar van de nieuwe bestuursperiode, er mooie stappen gezet zijn op het gebied van financieel beheer en budgetbeheersing. En dat is nodig ook omdat, ondanks het positieve resultaat over afgelopen jaar, het financieel meerjarenperspectief er zeer uitdagend uitziet.”

De gemeente kan een financiële buffer goed gebruiken

De € 11,1 miljoen wordt gestort in de algemene reserve. Voor een deel daarvan, namelijk € 3,4 miljoen, stellen we een alternatieve bestemming voor. Dit betreft onder andere budgetoverhevelingen voor activiteiten die in 2023 niet konden worden uitgevoerd. Het restant van € 7,7 miljoen kan worden betrokken bij de brede afweging voor de nieuwe begroting.