Mooi Ermelo, denkt u mee?

Een nóg mooiere en betere gemeente, dat willen we in Ermelo. Daar moeten we samen aan werken, want samen komen we verder. We vinden het belangrijk om met elkaar te bepalen wat we willen bereiken. Daarom maakt de gemeenteraad plannen met heldere onderwerpen, waar we de komende vier jaar mee aan de slag gaan. We willen weten welke onderwerpen u belangrijk vindt voor de toekomst van Ermelo, zodat we die toekomst samen vorm kunnen geven.

Verkeer en vervoer

In september en oktober heeft u meegedacht met de gemeenteraad door een vragenlijst in te vullen. Dit keer ging dat over het verkeer en vervoer in de gemeente. Maar liefst 795 inwoners deden mee. In totaal werden er zelfs 1099 vragenlijsten ingevuld. De resultaten van deze meting zijn samengevat in een infographic. Dit vormt de basis voor de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente.

De gemeenteraad wil niet alleen in verkiezingstijd zichtbaar zijn in de samenleving. We blijven in verbinding met en betrokken bij elkaar. Op verschillende plekken en op verschillende manieren gaan de leden van de gemeenteraad daarom in gesprek met inwoners, met u. Zo komen we te weten welke onderwerpen u belangrijk vindt. Dat kan van alles zijn, van klein tot groot, van klacht tot idee en van alle politieke kleuren. Hierbij is ruimte voor nieuwe ideeën van en samenwerking met inwoners. De gemeenteraad bekijkt daarna welke onderwerpen we in welke volgorde aanpakken. 

Voor ieder onderwerp hebben we opnieuw je hulp nodig. Samen bespreken we welke richting we op willen en hoe we dat kunnen bereiken. Dat doen we op straat én digitaal. De ervaring die we opdoen met het eerste onderwerp nemen we mee bij de volgende. Zo gaat het steeds beter en wordt Ermelo steeds mooier!

Heeft u vragen over het Maatschappelijk raadsprogramma of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

De gesprekken die de raad voert voor het maatschappelijk raadsprogramma, staan los van de gesprekken die raadsleden met hun eigen politieke partij voeren. Het maatschappelijk raadsprogramma is van de raad als geheel en niet van een politieke partij.

Eerdere onderwerpen

Ermelo is een groene gemeente en wil dat ook graag blijven. Daarvoor heeft de gemeenteraad in december 2017 de groenvisie vastgesteld.
Een nog mooiere en betere gemeente waar het gaat om groen! Maar is dit wat de inwoners willen? Hoe denkt u daarover? En als dat zo is, hoe gaan we er dan voor zorgen dat Ermelo groen blijft? Dit gesprek vond in het najaar van 2018 plaats.

Wat hebben we gedaan met de resultaten?

De resultaten van de straatgesprekken én het online gesprek hebben we op woensdag 3 oktober 2018 gepresenteerd. Veel Ermeloërs zijn trots op wonen in het groen. maar veel inwoners vinden dat de kwaliteit van het onderhoud beter kan. Naast alle resultaten maakten we ook de top 10 aan onderwerpen voor het vervolg bekend. Verkeer en woningbouw kwamen als belangrijkste punten naar voren.

Raadsprogramma over Groen

De raad heeft de reacties verwerkt in een raadsprogramma. Deze is op 13 december 2018 in de commissie Bestuur en Middelen besproken. Op 10 januari 2019 heeft de raad dit document in de raadsvergadering vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad op basis van alle reacties uit de straatgesprekken en het online gesprek richting gegeven aan het college voor mogelijk nieuw beleid en uitvoeringsplannen.

De volgende inhoudelijke onderwerpen zijn Verkeer en Woningbouw. Deze komen na de zomer van 2019 aan bod. In het voorjaar houdt de gemeenteraad  een kerntakendiscussie. Doe mee op 7 mei met de straatgesprekken of deel je mening online.

In de maand september van 2019 sprak de gemeenteraad met inwoners over het onderwerp ‘Wonen in Ermelo’. Daarnaast was het mogelijk om een online vragenlijst in te vullen. Maar liefst 750 mensen hebben deze vragenlijst ingevuld. Met de 750 ingevulde vragenlijst en de gesprekken op straat en online verzamelden we veel informatie. Deze informatie wordt verwerkt in de nieuwe woonvisie die in de loop van 2020 wordt besproken. 

De resultaten ziet u in een infographic die je onderaan deze pagina vindt. Daar staat ook een overzicht met alle uitkomsten. 

‘Wonen’ was het tweede onderwerp dat de gemeenteraad heeft besproken voor het maatschappelijk raadsprogramma. Vorig jaar is gestart met het onderwerp ‘Groen in je eigen leefomgeving’. Door het maatschappelijk raadsprogramma wil de raad ook buiten verkiezingstijd in contact blijven met de inwoners van Ermelo. 

Door met elkaar in gesprek te gaan maken we Ermelo samen steeds mooier!