Ondersteuning van de raad

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. Taken van de griffie zijn onder andere het opstellen van de agenda, een goed verloop van de vergaderingen en de besluitvorming en het organiseren van werkbezoeken. Daarnaast heeft de griffie een adviserende functie. Zij adviseert bij het formuleren van moties en amendementen en de inzet van andere politieke instrumenten.

Samenwerken

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met wethouders en beleidsmedewerkers.

Wat kan de raadsgriffie voor je betekenen?

Je kunt bij de raadsgriffie terecht voor vragen over vergaderingen, onderwerpen van de raadsagenda en je kunt zich bij de raadsgriffie (aan)melden als je gebruik wil maken van het spreekrecht of meer wil weten over je inspraak.

Wie werken bij de raadsgriffie?

  • Anita  van Meerveld - raadsgriffier
  • Laura Meijer - raadsadviseur/plaatsvervangend raadsgriffier
  • Babette van Lent - raadscommunicatiemedewerker
  • Ietje Tollenaar - griffiemedewerker

Heb je vragen?

Naar het overzicht