Ondersteuning van de raad

De raadsgriffie helpt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. Taken van de griffie zijn bijvoorbeeld

  • maken van de agenda
  • een goed proces van de vergaderingen en de besluiten
  • organiseren van werkbezoeken.

De griffie heeft ook een adviserende functie. Ze adviseert bij het beschrijven van moties en amendementen en de inzet van andere politieke instrumenten.

Samenwerken

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris. Ze overleggen veel met wethouders en medewerkers die beleid ontwikkelen en uitvoeren.

Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen?

U kunt bij de raadsgriffie terecht voor vragen over vergaderingen, onderwerpen van de raadsagenda. Meld u zich bij de raadsgriffie aan als u gebruik wil maken van het spreekrecht. Ook als u meer wilt weten over inspreken tijdens politieke avonden kunt u bij de raadsgriffie terecht.

Wie werken bij de raadsgriffie?

  • Marloes Haveman - raadsgriffier
  • Laura Meijer - raadsadviseur/plaatsvervangend raadsgriffier
  • Babette van Lent - raadscommunicatiemedewerker
  • Ietje Tollenaar - griffiemedewerker
Naar het overzicht