Wethouder Wouter Vogelsang

Wethouder Wouter Vogelsang (BBE) heeft als taken onder andere financiën en verkeer/vervoer.

Taken

  • Financiën, belastingen
  • Verkeer en Vervoer (inclusief GVVP)
  • Accommodatiebeleid
  • Huisvesting onderwijs
  • Dienstverlening
  • Bedrijfsvoering (Personeel en organisatie, ICT, bestuur Meerinzicht)
  • Inkoopbeleid
  • Grondzaken (exploitatie)
  • Vergunningverlening WABO

Politieke partij

Contact