Wethouder Wouter Vogelsang

Wethouder Wouter Vogelsang (BBE) heeft als taken onder andere financiën en verkeer/vervoer.

Taken

 • Financiën, belastingen
 • Verkeer en Vervoer (inclusief GVVP)
 • Accommodatiebeleid
 • Huisvesting onderwijs
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering (Personeel en organisatie, ICT, bestuur Meerinzicht)
 • Inkoopbeleid
 • Grondzaken (exploitatie)
 • Vergunningverlening WABO

Politieke partij

BurgerBelangen Ermelo

Contact

 • Bestuurslid GR Meerinzicht - 12 vergaderingen per jaar
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging BNG - 1 vergadering per jaar