Wethouder Leo van der Velden

Wethouder Leo van der Velden (SGP) heeft als taken onder andere economie en werkgelegenheid.

Taken

  • Economie
  • Toerisme en Recreatie
  • Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid
  • Participatiewet (werk en inkomen)
  • Beheer Openbare ruimte
  • Duurzaamheid en Milieu
  • Water
  • Algemeen bestuur Omgevingsdienst Veluwe
  • Diaconaal Platform (samen met wethouder dhr. J.A. de Haan)
  • Veluwe Alliantie (De Veluwe op 1!)

Politieke partij

Contact