Wethouder Laurens Klappe

Wethouder Laurens Klappe (PE) heeft als taken o.a. ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Taken

 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken (beleid)
 • Volkshuisvesting
 • Programma Centrum
 • Landschap en Omgevingsgroen
 • Omgevingswet
 • Gezondheid in relatie tot Omgevingswet
  • deel Omgevingswet (fysieke ruimte beter kunnen benutten om sociale doelstellingen te ondersteunen);
  • deel gezondheidszorg (taken in het kader van preventie, zorg en ondersteuning inwoners)
 • Sport

Politieke partij

Wethouder Klappe heeft geen nevenfuncties.