Wethouder Hans de Haan

Wethouder Hans de Haan (VVD) heeft als taken onder andere jeugdzorg en Vitale Vakantieparken.

Taken

 • Onderwijs
 • Monumentenbeleid (inclusief erfgoedkaart Veluwe)
 • Participatiewet (maatschappelijke participatie)
 • Vitale Vakantieparken
 • Dossier VVV
 • Gezondheidszorg
  • deel Omgevingswet (fysieke ruimte beter kunnen benutten om sociale doelstellingen te ondersteunen);
  • deel gezondheidszorg (taken in het kader van preventie, zorg en ondersteuning inwoners)
 • Sociaal Cultureel werk
 • Maatschappelijke doelgroepen
 • Wmo, programma Sociaal
 • Eigenaarschap Inclusief Groep
 • Wijkgericht werken
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk
 • Jeugdzorg
 • Kunst en Cultuur
 • Streekarchivariaat
 • Organisatieontwikkeling
 • Diaconaal Platform (samen met wethouder dhr. L.A. van der Velden)

Politieke partij

VVD

Contact

Wethouder De Haan heeft geen nevenfuncties.