Burgemeester Dorine Burmanje

Burgemeester Dorine Burmanje is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Zij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en is opperbevelhebber bij crises en rampen. Ook heeft zij een aantal taken op andere specifieke gebieden (portefeuilles), zoals communicatie en personeel en organisatie. Natuurlijk is zij voor de inwoners van Ermelo het gezicht van de gemeente.

Taken

 • Beleidscoördinatie, Algemene en bestuurlijke zaken
 • Politie, Brandweer, openbare orde en veiligheid
 • Handhaving (integraal)
 • Representatie en vertegenwoordiging
 • Communicatie
 • Burger- en Overheidsparticipatie
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Nutsbedrijven
 • Asielbeleid
 • Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo

Contact

 • President Commissaris Raad van Commissarissen ANWB (sinds september 2017) - niet-ambtsgebonden nevenfunctie, bezoldigd (vergoeding € 35.000 per jaar)
 • Lid Raad van Commissarissen De Keukenhof (sinds 2018) - niet-ambtsgebonden nevenfunctie, bezoldigd (vergoeding € 15.000 per jaar)
 • Lid Raad van Commissarissen ExxonMobil Benelux (sinds mei 2022 - niet-ambtsgebonden nevenfunctie, bezoldigd (vergoeding € 15.000 per jaar)
 • Voorzitter Stichting Ondersteuning van de Nederlandse Bachvereniging - niet-ambtsgebonden nevenfunctie, onbezoldigd
 • Penningmeester Stichting Bemmel – Haalderen - niet-ambtsgebonden nevenfunctie, onbezoldigd