Burgemeester André Baars

Burgemeester André Baars is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises en rampen. Ook heeft hij een aantal taken op andere specifieke gebieden (portefeuilles), zoals communicatie en personeel en organisatie. Natuurlijk is hij voor de inwoners van Ermelo het gezicht van de gemeente.

Taken

  • Voorzitter gemeenteraad
  • Beleidscoördinatie, Algemene en bestuurlijke zaken
  • Politie, Brandweer, openbare orde en veiligheid
  • Wettelijke taken van Toezicht en handhaving (Handhavingsoverleg)
  • Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo
  • Communicatie en vertegenwoordiging (Media beleid)
  • Nutsbedrijven
  • Asielbeleid
  • AB lid VNOG
  • AvA Interactie Sportbedrijf

Contact