Marktplaats aanvragen

  • Wilt u een marktplaats voor op de weekmarkt?
  • Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente. Dit kost € 60. 
  • Voor uw aanvraag heeft u nodig:
    • Een geldig identiteitsbewijs.
    • Een bewijs dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw markthandel. 
  • U doet uw aanvraag online of op papier via een aanvraagformulier. 

Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt. De vergunning is in eerste instantie voor u persoonlijk. Wilt u niet meer op de markt staan en kent u een ondernemer die op uw plek wil staan? Dan vraagt u de gemeente toestemming om uw vergunning over te dragen aan de andere ondernemer.

Direct online aanvragen

U kunt de marktplaatsvergunning direct online regelen. 

Direct marktplaatsvergunning aanvragen

Schriftelijk aanvragen

De vergunning kunt u ook schriftelijk aanvragen door middel van onderstaand formulier. De aanvraag kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Publiekszaken, postbus 500, 3850 AM Ermelo. De gemeente heeft na ontvangst van de aanvraag 6 weken de tijd om een besluit te nemen.

Aanvraagformulier marktstandplaatsvergunning (pdf, 77 KB)

U kunt een marktplaats aanvragen als u:

  • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Handelingsbekwaam bent.

Vaste plaats

De wachttijd voor een vaste plaats verschilt per markt en per branche. Als u op een wachtlijst staat, dan moet u dit elk jaar laten verlengen.

Dagplaats

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan meelopers. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die vrij komen als een ondernemer met een vaste plaats er een keer niet is. De gemeente geeft direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.

De gemeente kan u deze vergunning op grond van de marktverordening verlenen of weigeren. Bij vergunningverlening is het hoofdzakelijk relevant of er ruimte (een standplaats) beschikbaar is. Ook is belangrijk hoe de beschikbare ruimte wordt verdeeld tussen de verschillende branches.