Evenement organiseren

 • U wilt een middelgroot of groot evenement organiseren. Voorbeelden hiervan zijn: een braderie, kermis, optocht of festival. 
 • U heeft hiervoor een vergunning (toestemming) nodig van de gemeente. 
 • Voor kleine evenementen zoals een buurtbarbecue of straatfeest doet u een melding. Een vergunning is niet nodig.
 • Een vergunning vraagt u tenminste 12 weken van tevoren aan via het aanvraagformulier.
 • Soms heeft u voor uw evenement nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld als u alcohol wilt schenken of als u geluid wilt maken. 

Evenementenvergunning:

Situatietekeningen Stationsstraat:

Houdt u een evenement in de Stationsstraat? Dan heeft de gemeente de situatietekeningen al voor u gemaakt. In de tekeningen staan maatregelen voor het verkeer en de brandveiligheid.

De gemeente kent 3 soorten evenementen: 

 1. Het A-evenement.
 2. Het B-evenement.
 3. Het C-evenement. 

Voor alle 3 moet u een evenementenvergunning aanvragen. Na uw aanvraag beoordeelt de gemeente of uw evenement een A-, B- of C- evenement is. Welk evenement uw evenement is hangt bijvoorbeeld af van de risico's voor de omgeving, de veiligheid, de gezondheid, het milieu etc. Voor B- en C-evenementen is een veiligheidsplan bij de aanvraag nodig. 

Meer informatie vindt u in Evenementenbeleid Ermelo 2021 

Voor de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening, hoofdstuk 2.

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken, heeft u een ontheffing (toestemming) nodig van de gemeente. U krijgt de ontheffing voor de duur van het evenement.  

Voorwaarden:

 • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken.
 • De persoon die de alcohol schenkt:
  • is minimaal 21 jaar. 
  • heeft een Verklaring Sociale Hygiëne. 
  • is van goed gedrag (geen strafblad).
  • is niet uit de ouderlijke macht of voogdij gezet. En staat niet onder curatele (toezicht). 

Nodig bij uw aanvraag:

Kosten: 

Voor de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening, hoofdstuk 2. 

Bent u partijencateraar? 

U heeft geen ontheffing of alcoholvergunning nodig voor het schenken van alcohol tijdens besloten feesten. Voorwaarde is wel dat het feest op een door de opdrachtgever bepaalde plaats is. Die plaats wordt normaal voor andere activiteiten gebruikt. 

Wanneer u tijdens een evenement geluid maakt, vraagt u een ontheffing (toestemming) van geluid aan. U vraagt de ontheffing gelijk met de vergunning voor het evenement aan. U regelt dit online. 

U vraagt een ontheffing van geluid aan voor een braderie, buitenwedstrijd, muziekoptreden, straatfeest etc. 

Kosten:

Voor de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening, hoofdstuk 2.

Ontheffing geluid aanvragen

U kunt ook gebruikmaken van een stroompunt van de gemeente. U betaalt hiervoor. Wilt u weten waar de stroompunten zijn? Ga naar de kaart. Voor de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening, hoofdstuk 2.