Geluidsoverlast veroorzaken

  • Verwacht u zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast geeft?
  • Dan heeft u een ontheffing (toestemming) nodig van de gemeente.
  • Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.
  • Als u de ontheffing krijgt, geeft de gemeente vaak regels mee.
  • Aan deze regels moet u zich houden.
  • Denk bijvoorbeeld aan wanneer en hoe laat u geluidsoverlast mag veroorzaken.