Exploitatievergunning horeca

 • Voor het runnen van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig.
 • Dit geldt voor bijvoorbeeld een restaurant, café, cafetaria, sportkantine of buurthuis.
 • Deze vergunning is er om overlast voor de omgeving te voorkomen of beperken.
 • Er staan voorwaarden in die te maken hebben met de openbare orde en veiligheid. Deze voorwaarden gelden ook voor het terras van het horecabedrijf.

 • Controleer of een horecabedrijf past binnen het bestemmingsplan. Dat kan via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Voor alle horeca-aanvragen geldt dat een Bibob-vragenlijst moet worden ingevuld.
 • Een Bibob-onderzoek is onderdeel van de aanvraag.
 • Een exploitatievergunning kost € 200.

Voorwaarden voor een exploitatievergunning zijn:

 • Uw horecabedrijf past in het bestemmingsplan.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U heeft een koop- of huurovereenkomst van het pand, of u heeft een afspraak met de eigenaar dat u het pand gaat huren. Dit heet intentieverklaring.

Nodig bij uw aanvraag:

Aanvraagformulier exploitatievergunning horeca (pdf, 121 KB)
Bibobvragenlijst  (pdf, 220 KB)
Bijlage bij Bibobvragenlijst (pdf, 410 KB)

Verplichte bijlagen:

 • Een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van alle leidinggevenden, inclusief de ondernemer.
 • Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud.
 • Een koop- of huurovereenkomst van het pand waar u het horecabedrijf in gaat runnen.
 • Een plattegrond met maatvoering van het (horeca)bedrijf, inclusief terras.
 • Een gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning vult u ook de Bibob-vragenlijst in. Hierin legt u duidelijk uit waar het geld vandaan komt. U bewijst dit met bijlagen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

 • Gaat u in uw bedrijf ook alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u ook een alcoholvergunning nodig.
 • Vraagt u samen met de exploitatievergunning ook een alcoholvergunning aan? Dan zijn de kosten € 280.

Vraag een nieuwe exploitatievergunning aan als u:

 • Een (horeca)bedrijf overneemt.
 • Ook als dit bijvoorbeeld een sportschool of kantine is.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf verandert.

U moet ook doorgeven als u een:

 • Andere leidinggevende in dienst neemt.
 • Grotere ruimte binnen uw (horeca)bedrijf krijgt maar u hoeft niet te verbouwen.