Incidentele festiviteit

  • Een incidentele festiviteit is bijvoorbeeld een optreden met live muziek bij een sport(vereniging), horeca(bedrijf), een jubileum vieren, een personeels- of straatfeest houden.
  • U mag de licht- en geluidnormen elk jaar maximaal 6 keer overschrijden.
  • U dient hiervan een melding te maken. De melding is gratis en doet u online.
  • Melden doet u tenminste 2 weken van tevoren.
Online melding doorgeven

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan geluidsnormen. Deze geven aan hoe hard geluid mag zijn in en rondom een (horeca)inrichting.

In de Evenementenbeleid Ermelo 2021 staan ook geluidsnormen. Deze geven aan hoe hard geluid mag zijn tijdens een evenement.