Woonvisie 2030

Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met inwoners en woonpartners de Woonvisie 2030 gemaakt. Dit is het beleid waarmee wij als gemeente de komende jaren gericht verder gaan werken aan een goede woningvoorraad voor iedereen. We verwachten de Woonvisie in januari 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Veranderde woningmarkt

Sinds de woonvisie uit 2015 zijn er veel ontwikkelingen geweest. De druk op de markt is flink gegroeid en de huizenprijzen zijn gestegen. Hierdoor hebben voornamelijk starters en de ouderen moeite om een geschikte woning te vinden. Om hier op in te spelen heeft het college een nieuwe woonvisie gemaakt.

“Exclusief wonen voor iedereen”

Exclusief staat voor de omgeving die wij bieden voor wonen. Groen, gezond, een sterke sociaal netwerk en zorgstructuur. Dit willen we toegankelijk houden voor iedereen. De Woonvisie 2030 richt zich op de volgende woonopgaven:

  1. Samen werken aan buurten en buurtschappen van de toekomst;
  2. Goede verdeling in het programma van woningbouw;
  3. Geschikte en betaalbare woningen voor iedereen.

Buurten en buurtschappen van de toekomst

De meeste inwoners zijn tevreden over hun woning. We willen dit zo houden en als het kan verbeteren. We houden er rekening mee dat 90% van de woningvoorraad voor 2030 er nu al staat. Daarom moeten bestaande woningen en buurten goed aansluiten bij toekomstige woonwensen en duurzaamheidseisen. We zoeken naar slimme kansen voor nieuwbouw en transformatie. Maar kijken ook naar aanpassingen in openbare ruimten, het verbeteren van toegankelijkheid en klimaatadaptatie.

Programma van woningbouw

We zetten in op nieuwbouw, herstructurering en transformatie. In het programma voor woningbouw moet er een goede verdeling komen in woningen voor de korte of lange duur. Verder moedigen wij bij nieuwbouwaanvragen het groen- en natuurinclusief bouwen aan.

Betaalbare woningen voor iedereen

In Ermelo proberen we een voorraad woningen te hebben die goed past bij de wensen, inkomens, leeftijd en gezinsgrootte van onze inwoners. Er is keuze voor iedereen, ook door een passend en betaalbaar aanbod in woningen. We willen daarom het aantal sociale huurwoningen vergroten.

De woonvisie in beeld