Tijdelijke woningen Beemdweg

Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er tijdelijke woningen komen aan de Beemdweg 17. Tijdelijke woningen zijn kleine woningen voor één persoon die gemakkelijk te (ver)plaatsen zijn. De gemeente is al langer op zoek naar geschikte plekken voor het bouwen van tijdelijke woningen. Dit om de druk op de woningmarkt kleiner te maken. De gemeente Ermelo heeft de grond gekocht en UWOON plaatst hier tijdelijke woningen.

Er komen 20 woningen voor een periode van maximaal 15 jaar. De bedoeling is dat de woningen op zijn vroegst in het najaar van 2021 klaar zijn.

Op het terrein aan de Beemdweg staat ook nog een  boerderij. Dit is een beeldbepalend gebouw uit 1925. Met de aankoop van de grond is ook de boerderij bezit geworden van de gemeente Ermelo.
Naast de realisatie van de ca. 20 tijdelijke woningen willen we ook graag dit gebouw gebruiken voor mensen die dringend een huis nodig hebben. In het begin verhuren we de woning een jaar aan één huishouden (één of twee personen). In dit jaar bekijken we hoe de boerderij past in het grotere project.

De plannen passen binnen het doel van de gemeente om de druk op de woningmarkt kleiner te maken. Daarbij wordt speciaal ingezet op woningen voor die mensen die het meeste last hebben van de lange wachttijd voor een sociale huurwoning. Dat zijn jongeren die starten (tot 28 jaar) en mensen die door omstandigheden dringend op zoek zijn naar een woning. 

De gemeente en UWOON pakken dit project samen op met de omwonenden. Daarom is een klankbordgroep gestart. Daarin zitten omwonenden, vertegenwoordigers van de gemeente en UWOON. De klankbordgroep is actief betrokken bij het project. Zij denkt mee over de uitstraling van de tijdelijke woningen, de inrichting van de omgeving (groenvoorziening) en de gevolgen voor het verkeer in de directe omgeving.

Terug naar het overzicht Ermelo in ontwikkeling