Nieuw sportcentrum Zanderij

De gemeente Ermelo bouwt een nieuw groot sportcentrum op Sportpark De Zanderij. Het bestaat uit vier sportzalen, een wedstrijdbad, instructiebad, peuterbad, whirlpool en sauna/stoombad.

Voor de naam van het sportcentrum schreven we een prijsvraag uit. De winnende naam is geworden 'Sportcentrum Zanderij'.

De bouw van Sportcentrum Zanderij is zo goed als klaar. Interactie Sportbedrijf en de sportvereningem hebben hun intrede genomen in het nieuwe gebouw. Samen met hen worden er nog puntjes op de i gezet. Het buitenterrein is nog niet klaar. We zijn daar nog druk bezig met de inrichting. Sportcentrum Calluna en de Balverszaal zijn niet meer in gebruik.

Op zaterdag 6 april is de officiele opening van Sportcentrum Zanderij. Om 11.00 uur verrichten wethouder, directeur Interactie en de 'onmisbare helden' van de sportverenigingen de feestelijke openingshandeling. Tot 15.00 uur zijn er virtuele rondleidingen door het gebouw, sportdemonstraties en clinics. Voor de clinics kun je je aanmelden. Kom op de fiets, want het parkeerterrein is ingericht voor sportactiviteiten en dus gesloten.   

Bestaat er een risico dat de bouwplannen vertraagd worden door de stikstofproblematiek?

Ja, dat risico is er. Er is vaak overleg met de provincie. We denken dat we mogelijke vertraging kunnen opvangen in de hele projectplanning. Zodat de start van de bouw (mei 2021) en de oplevering van het gebouw (zomer 2022) niet in gevaar komen. We houden het scherp in de gaten.

Hoe duurzaam wordt het sportcentrum?

Het doel is klimaatneutraal te bouwen. Welke duurzame maatregelen hiervoor nodig zijn onderzoeken we.

Hoe groot wordt het nieuwe zwembad wat voor ogen hebben? 

 • Het wedstrijdbassin wordt 25 x 17 meter = 425 m² (nu: 312,5 m²); met voor de helft een beweegbare bodem; temperatuur van 28 °C.
 • Het instructiebassin/doelgroepenbassin wordt 10 x 16 meter = 160 m² (nu: 120 m²); met een helemaal beweegbare bodem; temperatuur van 30-32 °C.
 • Het beperkte recreatieve gedeelte met een whirlpool, sauna en peuterbad is 50 m².

Hoe worden de inwoners betrokken bij de plannen en de bouw? 

In de voorbereidings- en realisatiefase is een klankbordgroep betrokken bij de uitwerking van het ontwerp. Deze bestaat uit:

 • vertegenwoordiging van omwonenden
 • gebruikers
 • medewerkers van sportbedrijf Interactie.

Via deze website is de voortgang te volgen. Ook nodigen we inwoners om t.z.t. uit om een kijkje te nemen op de bouw. Neem voor vragen of meer informatie contact op met projectleider Paul Louwerse: p.louwerse@ermelo.nl.

Hoe sluit het nieuwe sportcentrum aan op de Oude Telgterweg? 

De ontsluiting van De Zanderij op de Oude Telgterweg is nog onderwerp van studie. De architect heeft hier ideeën over op papier gezet gemaakt. Deze wordt nu in het vervolgtraject veder uitgewerkt in overleg met de klankbordgroep.

Hoe ziet de planning van nieuwbouw van het zwembad en sporthal eruit?

De architect en de overige leden van het ontwerpteam (constructeur, installatietechniek, waterbehandeling) zijn geselecteerd. Voor wat betreft de projectplanning:

 1. Start bouw - april 2022
 2. Oplevering - december 2023
 3. Start exploitatie - januari 2024

Waarom heeft nieuwbouw de voorkeur en niet een opknappen van Calluna?

 1. Nieuwbouw van het zwembad sluit beter aan op de wensen en wat gebruikers nodig hebben
  Nieuwbouw sluit beter aan bij de eisen en wensen van gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan de grootte en een diepte van het zwembad. Ook sluit nieuwbouw beter aan bij de eisen voor breedtesport en wedstrijdsport (NOC*NSF-eisen).
 2. Nieuwbouw is beter bestemd voor de toekomst dan opknappen
  De sporthal bij Calluna is oud en voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Grote investeringen zijn op korte termijn nodig om het zwembad en de sporthal open te houden. Opknappen betekent dat we een kwaliteitsslag kunnen maken, maar minder kwaliteit bieden dan bij nieuwbouw. Daarnaast verwachten we grote bouwkundige problemen bij opknappen. De keus voor nieuwbouw sluit dus beter aan bij de wensen en behoeften van gebruikers en is beter bestemd voor de toekomst.
 3. Nieuwbouw van het zwembad is goedkoper dan opknappen
  De verwachte levensduur bij opknappen is 15 jaar en bij nieuwbouw 40 jaar. Daardoor zijn de kosten voor ieder jaar (kapitaallasten) in het gebruik bij nieuwbouw lager. Ook zijn de energie- en kosten voor onderhoud bij nieuwbouw lager.
 4. Bij nieuwbouw zijn veel duurzaamheidsmaatregelen mogelijk
  Een keuze voor nieuwbouw betekent dat we bij de bouw veel duurzaamheidsmaatregelen kunnen toepassen. Met als doel een energie- en klimaatneutraal sportcomplex. Bij renovatie kunnen we minder duurzaamheidsmaatregelen toepassen.

Waarom is er gekozen voor De Zanderij? 

 1. De Zanderij scoort als we vergelijken met andere plekken, het beste
  Er zijn verschillende plekken op 13 punten onderzocht: Calluna, Zanderij, Veldwijk en ’s Heeren Loo.
  De Zanderij kwam als beste uit dit onderzoek naar voren.
 2. Samenwerking met andere functies, verkeerssituatie en voortbestaan belangrijkste voordelen van de Zanderij
  Samenwerking met andere functies is een belangrijk voordeel van de Zanderij. Er ontstaan voordelen voor de buitensport als voor de binnensport. De buitensport krijgt een voorziening bij slecht weer door een sporthal in de buurt. Ook voor de binnensport en het onderwijs worden de mogelijkheden van buiten sporten groter doordat er dicht bij sportvelden zijn.
 3. Gevolgen voor onderwijs zijn klein
  Er is onderzocht wat de gevolgen zijn voor het basisonderwijs en het bewegingsonderwijs bij een keuze voor verschillende locaties. Het wegvallen van de Balverszaal heeft sowieso gevolgen voor het bewegingsonderwijs en de effecten voor het busvervoer.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er is asbest is op de voormalige vuilstort ‘De Zanderij’. Dit is het gedeelte van het terrein tussen de spoorlijn, Oude Telgterweg en het sportpark Zanderij. Of dit van invloed is op de nieuwbouw is nu nog onbekend.

Wanneer sluit Calluna?

Het is belangrijk voor de bezoekers en de verenigingen dat Calluna en de Wethouder Balverszaal pas sluiten als het nieuwe gebouw klaar is. Pas bij de ingebruikname van het nieuwe sportcentrum sluiten de deuren van Calluna. Het onderhoud dat nu wordt gedaan in Calluna is minimaal. Natuurlijk staan veiligheid en voldoen aan de wettelijke eisen voorop staat. Als er problemen ontstaan in de gebouwen gaan we direct op zoek naar de slimste oplossing.

Wat is een doelgroepenbassin?

Met een doelgroepenbassin bedoelen we dat het nieuwe zwembad is ingericht en geschikt voor verschillende gebruikersgroepen. Het doelgroepenbad richt zich op het bieden van:

 • zwemonderwijs.
 • specifiek doelgroepgerichte lessen waaronder ouder-kind zwemmen, meer bewegen voor ouderen en verschillende aqua sportief lessen.
 • ruimte voor verenigingen en scholen.
 • ruimte voor de actieve recreatiezwemmer (baantjes zwemmen).

Het plan van het college wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad. We verwachten dat ze daar na de zomervakantie hierover besluiten.

Welke doelgroepen kunnen terecht in het nieuwe zwembad?

Activiteit Onderdeel/voor wie
Vrijzwemmen Baantjeszwemmen
  Recreatief zwemmen
  Kinderfeestjes
  Discozwemmen
Leszwemmen Zwem A+B+C
  Lespakket A, AB en ABC
  Zwemles volwassenen
  Privéles
  Zwemles voor speciale doelgroepen
  Toverzwemmen (EasySwim)
Doelgroepgerichte lessen Baby-peuterzwemmen
  Seniorenzwemmen
  Trimzwemmen
  Aqua-therapie
  Aquarobics
  Aquavaria
  Aquafit4you
  Aqua fit 4 you
Verenigingen/verhuur Zwem/duikverenigingen
  ZEW met waterpolo, synchroonzwemmen, trimzwemmen en recreatief zwemmen
  SV Putten Triathlon
  Militairen
  Water-gymles voor scholen

Kan ik straks nog vrijzwemmen?

Ja, de vrijzwemmer die baantjes zwemt in het doelgroepenbad nemen we op in het activiteitenrooster. Ook jongeren kunnen op woensdagmiddag en/of zaterdag terecht. Er zijn dan losse speelelementen in het water te vinden.

Welke voorzieningen krijgt de nieuwe sporthal?

De nieuwe vervangt sporthal Calluna en de sportzaal wethouder Balverszaal. De nieuwe sporthal bestaat uit 3 zaaldelen voor multifunctioneel gebruik en 1 zaaldeel voor specifieke gymactiviteiten. De drie multifunctionele zaaldelen zijn breder en langer dan sporthal Calluna. De nieuwe afmetingen voldoen aan de actuele eisen die worden gesteld aan de recreatie en wedstrijdsport. Zo kunnen basketbal- en volleybalwedstrijden in de breedte van de hal plaatsvinden. En er is ruimte voor meer velden om te trainen.

Zijn er genoeg parkeerplaatsen bij het nieuwe sportcentrum? 

Voor het berekenen van de parkeerplekken maken we gebruik van de landelijke normeringen. Hoe dit in de praktijk uitwerkt geven we in het vervolgtraject van het voorlopig ontwerp en bestemmingsplan verder vorm. Alle betrokkenen (gebruikers en bewoners uit de buurt) zijn hierbij betrokken.