Herinrichting Garderenseweg Speuld

De gemeente Ermelo pakt de verkeerssituatie in Speuld aan. De Garderenseweg krijgt een nieuwe eigentijdse en veilige inrichting. Er komt onder andere een nieuwe fietsvoorziening. Ook gaan we aan de slag met het kruispunt bij de school. Dit alles zorgt voor een overzichtelijke wegindeling, een aantrekkelijker dorpskarakter en een verbetering van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

De route Garderenseweg richting N302 is een hele belangrijke fietsroute. De route binnen de kom wordt nu vooral door schoolgaande kinderen gebruikt. Maar ook door fietsers uit de omgeving en toeristen. Samen met bewoners kijken we naar de mogelijkheden voor een eigentijdse, aantrekkelijke en veilige fietsvoorziening. Op 8 januari 2019 werkten we samen met de werkgroep van bewoners twee plannen uit:

  • 30km-zone met fietsstroken binnen de kom
  • 60km-zone met fietsstroken buiten de kom

In juli 2019 zijn de definitieve ontwerpen voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad was het met deze ontwerpen eens. Met de buurtvereniging werkten we de ontwerpen in detail verder uit. De fietsstroken komen aan beide kanten van de weg, zijn ongeveer 2 meter breed en krijgen een rode kleur. Zowel de weg als de fietsstroken krijgen een karakteristiek klinkermotief.

Door de veranderde stikstof wetgeving heeft de uitvoering van het project vertraging opgelopen. We moesten op zoek naar een andere werkwijze met maar heel weinig uitstoot van stikstof. Dat is nodig, want het natura 2000 gebied 'Speulderveld' grenst aan het werkgebied. En het is gelukt. Aannemingsmaatschappij Van Gelder kan het werk door inzet van elektrisch materieel uitvoeren met een minimale uitstoot van stikstof. Het is voor het eerst dat al het transport elektrisch is bij een project in de GWW sector. Een primeur dus voor Ermelo. Van Gelder werkt hierin samen met Anacon Infra.

Op 24 juni 2021 trapten wethouders Wouter Vogelsang en Leo van der Velden dan eindelijk de werkzaamheden af. Beiden benadrukten de samenwerking met de buurtvereniging. Samen hebben we de plannen gemaakt en samen maken we Speuld zo veiliger en mooier.

Bij de aftrap van de werkzaamheden mochten de wethouders een rondje rijden in de geheel elektrische vrachtwagen van Aannemingsbedrijf Van Gelder.

Wat gaat Van Gelder doen?

Ze gaan de weg versmallen en brede fietsstroken aanleggen. Dit betekent dat ze de bovenste laag van het huidige asfalt van de weg verwijderen. Daarna moeten ze de zijwegen en inritten hier op aansluiten. Vervolgens gaan ze het nieuwe asfalt aanbrengen in verschillende lagen. De laatste laag is de deklaag. Deze brengen ze in verschillende kleuren aan. Rood voor de fietsstroken, geel voor de weg binnen de kom en zwart voor de weg buiten de kom. De weg binnen de kom krijgt ook nog een karakteristiek klinkermotief.

De werkzaamheden starten op 28 juni 2021. Vanaf dat moment is de rijbaan vanaf de N302 en de gehele bebouwde kom afgesloten voor doorgaand verkeer. We verdelen de werkzaamheden zo, dat we een deel vóór en een deel ná de bouwvak (26 juli-13 augustus) uitvoeren. Tijdens de bouwvak voeren we geen werkzaamheden uit en is de Garderenseweg voor iedereen bereikbaar. Na de bouwvak gaan we verder met onze werkzaamheden. We verwachten begin november al onze werkzaamheden afgerond te hebben.

Bereikbaarheid

Speuld is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Vanaf Garderen wordt dit met bebording al aangegeven. Ook op de provinciale weg N302 staat aangegeven dat doorgaand verkeer via Garderen moet rijden. Bewoners en bedrijven kunnen wel in Speuld komen. Om dat te controleren zetten we verkeersregelaars in. Ze houden automobilisten aan en vragen aan iedereen, of zij daadwerkelijk in Speuld moeten zijn.