Groenzone Zuid

Wijk zuid is tientallen jaren geleden ontwikkeld. Het groen in de groenzone  is langzamerhand 'versleten' en moeten we vervangen. Dat willen we doen met aandacht voor thema’s als klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit en gezondheid. Deze thema’s staan in onze Groenvisie. De groenzone ligt tussen de Herderlaan en sportpark DVS.

Bekijk de video

In deze video krijgt u een goede indruk van de huidige staat van de groenzone en de voorgestelde verbeteringen. 

Start de video

U kon meedenken over de inrichting van de groenzone. De binnengekomen reacties zijn verwerkt in onze plannen. Hieronder leest u wat er gaat gebeuren.

Vervanging beplanting

De bestaande bosachtige beplanting blijft voor een deel bestaan. Vogels kunnen hier blijven schuilen. Wel gaan we het snoeien en plaatsen we heesters aan de randen. Andere plekken krijgen onderbeplanting in combinatie met vrij uitgroeiende heesters. Zo ontstaan er groenvakken met een mix van vaste planten en kleinere heesters.

Vervangen bomen

Niet alle bomen blijven behouden. Sommige hebben geen lange levensverwachting meer. Andere passen niet in de nieuwe inrichting. De te kappen bomen worden vervangen door nieuwe. De nieuwe bomen worden zo geplaatst dat ze schaduw geven bij speel- en ontmoetingsplekken. 

Wateropvang

Hemelwater gaan we boven de grond opvangen. Daarom zijn ondiepe wadi's in het ontwerp meegenomen.

Wandelpaden 

Er komt over de hele lengte van het gebied een wandelpad met aftakkingen naar de zijstraten. Het asfalt voor de woningen hopen we ook gelijk te vervangen. 

Speelplekken

Op meerdere plekken komen speelplekken voor de jeugd met een natuurlijke uitstraling en uitdaging. Er zijn speeltoestellen die een andere plek krijgen. Oude speeltoestellen vervangen we voor nieuwe. Er komen ook speelplekken die gemaakt worden uit het hout van de gekapte bomen.

Verlichting

We vervangen tussen nu en twee jaar de bestaande verlichting voor moderne LED verlichting. Dit geeft beter en duurzaam licht.

Beheer en onderhoud

Afhankelijk van de groentypen gaan we het op verschillende manieren onderhouden. Bepaalde delen vragen om veel onderhoud. Andere een stuk minder.

 

We gaan in 2022 aan de slag met de uitvoering:
Fase 1: oostzijde van de Steynlaan (zone 3, 4 en 5 van het Masterplan) start februari 2022
Fase 2: westzijde van de Steynlaan (zone 1 en 2 van het Masterplan) start in de tweede helft van 2022

Bekijk de schetsen van zone 3, 4 en 5

Uitvoering

In maart 2022 startte we met de uitvoeringswerkzaamheden. We kapten bomen en daarvoor in de plaats planten we 35 nieuwe bomen. 

Bekijk hier de inpassingstekening (pdf, 2 MB)

 

U dacht mee!

U kon meedenken over de inrichting van de groenzone. De binnengekomen reacties zijn verwerkt. Hieronder leest u de uitwerking van de vragen.

 • In de West zone is 17% helemaal tevreden. 42% Iets meer dan tevreden. 13% tevreden. 17% wat minder tevreden en 13% Zeer ontevreden.
 • In de Oost zone is 9% helemaal tevreden. 27% iets meer dan tevreden. 55% tevreden. 9% zeer ontevreden.

Economie

 • In de West zone vindt 38% economie zeer belangrijk. 46% vindt economie belangrijk en 17% vindt economie minder belangrijk.
 • In de Oost zone vindt 36% economie zeer belangrijk. 55% vindt economie belangrijk en 9% vindt economie minder belangrijk.

Participatie en leefbaarheid

 • In de West zone vindt 21% Participatie & Leefbaarheid zeer belangrijk.29%  vindt Participatie & Leefbaarheid belangrijk en 50% vindt Participatie & Leefbaarheid minder belangrijk.
 • In de Oost zone vindt 9% Participatie & Leefbaarheid zeer belangrijk. 73% vindt Participatie & Leefbaarheid belangrijk en 18%  vindt Participatie & Leefbaarheid minder belangrijk.

Biodiversiteit

 • In de West zone vindt 54% biodiversiteit zeer belangrijk. 38% vindt biodiversiteit belangrijk en 8% vindt biodiversiteit minder belangrijk.
 • In de Oost zone vindt 55% biodiversiteit zeer belangrijk. 36% vindt biodiversiteit belangrijk en 9% vindt biodiversiteit minder belangrijk.

Klimaat en duurzaamheid

 • In de West zone vindt 63% klimaat & duurzaamheid zeer belangrijk. 33% vindt klimaat & duurzaamheid belangrijk en 4% vindt klimaat & duurzaamheid minder belangrijk.
 • In de Oost zone vindt 64% klimaat & duurzaamheid  zeer belangrijk. 18% vindt klimaat & duurzaamheid belangrijk en 18% vindt klimaat & duurzaamheid minder belangrijk.

Identiteit

 • In de West zone vindt 33% identiteit zeer belangrijk. 58% vindt identiteit belangrijk en 8% vindt identiteit minder belangrijk.
 • In de Oost zone vindt 55% identiteit zeer belangrijk. 45% vindt identiteit belangrijk.

 • In de West zone is 4% helemaal tevreden. 25% is iets meer dan tevreden. 25% is tevreden. 25% is wat minder tevreden en 17% is zeer ontevreden
 • In de Oost zone is 9% iets meer dan tevreden. 54,5% is tevreden. 18% is wat minder tevreden en 18% is zeer ontevreden.

Dat het groen netter wordt

 • In de West zone vindt 21%  het zeer belangrijk, 63% het belangrijk en 17% het minder belangrijk dat het groen netter wordt.
 • In de Oost zone vindt 18% het zeer belangrijk, 73% het belangrijk en 9% het minder belangrijk  dat het groen netter wordt.

Dat er meer regenwater in het groen kan worden opgenomen om wateroverlast op straat of droogte te voorkomen

 • In de West zone vindt 54%  het zeer belangrijk, het 42%  belangrijk en 8% het minder belangrijk dat er meer regenwater in het groen kan worden opgevangen om wateroverlast op straat of droogte te voorkomen.
 • In de Oost zone vindt 55% het zeer belangrijk, 36% het belangrijk en 9% het minder belangrijk  dat er meer regenwater in het groen kan worden opgevangen om wateroverlast op straat of droogte te voorkomen.

Dat er meer natuurlijk/ecologisch wordt gewerkt

 • In de West zone vindt 42% het zeer belangrijk, 38% het belangrijk en 21% het minder belangrijk dat er meer natuurlijk / ecologisch wordt gewerkt.
 • In de Oost zone vindt 36% het zeer belangrijk, 45% het belangrijk en 18% het minder belangrijk  dat er meer natuurlijk / ecologisch wordt gewerkt.

Dat er meer ontmoetingsplekken in het groen komen (zitten, spelen, picknicken ed.)

 • In de West zone vindt 21% het zeer belangrijk, 25% het  belangrijk en 54% het minder belangrijk dat er meer ontmoetingsplekken in het groen komen (zitten, spelen, picknicken ed.).
 • In de Oost zone vindt 27% het zeer belangrijk, 55% het belangrijk en 18%  het minder belangrijk  dat er meer ontmoetingsplekken in het groen komen (zitten, spelen, picknicken ed.).

Dat er meer activiteiten in het groen kunnen plaatsvinden

 • In de West zone vindt 17%  het zeer belangrijk, 21% het belangrijk en 67% het minder belangrijk dat er meer activiteiten in het groen kunnen plaatsvinden.
 • In de Oost zone vindt 18% het zeer belangrijk, 36% het belangrijk en 45% het minder belangrijk  dat er meer activiteiten in het groen kunnen plaatsvinden.

Dat het groen veilig en goed bereikbaar is vanuit huis (kinderwagens, rolstoelen, rollators

 • In de West zone vindt 42% het zeer belangrijk, 29% het belangrijk en 64% het minder belangrijk  dat het groen veilig en goed bereikbaar is vanuit huis (kinderwagens, rolstoelen , rollators).
 • In de Oost zone vindt 45% het zeer belangrijk, 45% het belangrijk en 9% het minder belangrijk  dat het groen veilig en goed bereikbaar is vanuit huis (kinderwagens, rolstoelen , rollators).

Dat oude bomen beter beschermd worden

 • In de West zone vindt 50% het zeer belangrijk, 21% het belangrijk en 29% het minder belangrijk dat oude bomen beter beschermd worden.
 • In de Oost zone vindt 45% het zeer belangrijk, 36% het belangrijk en 18% het minder belangrijk  dat oude bomen beter beschermd worden.

Dat het groen dat er nu is, blijft zoals het nu is

 • In de West zone vindt 38% het zeer belangrijk, 29% het belangrijk en 29% het minder belangrijk dat het groen dat er nu is, blijft zoals het nu is.
 • In de Oost zone vindt 9% het zeer belangrijk, 36% het belangrijk en 55% het minder belangrijk  dat het groen dat er nu is, blijft zoals het nu is.

West zone

 • 75% vindt grote bomen belangrijk; 
 • 71% vindt groenblijvende struiken belangrijk;
 • 63% vinden bloeiende struiken, gazons – kort gras en kleine bomen belangrijk;
 • 54% vindt kleine bosjes (bosplantsoen) belangrijk;
 • 38% vinden vaste planten en wilde bloemen – lang(er) gras belangrijk;
 • 33% vindt voorjaarsbollen belangrijk;
 • 17% vindt houtsingels belangrijk;
 • 13% vindt fruitbomen belangrijk;
 • 8% vindt geschoren hagen belangrijk.

Oost zone

 • 82% vindt groenblijvende struiken belangrijk;
 • 73% vindt gazons – kort gras belangrijk;
 • 45% vinden kleine bosjes (bosplantsoen), bloeiende struiken, wilde bloemen – lang(er) gras, fruitbomen en kleine bomen belangrijk;
 • 36% vinden houtsingels, geschoren hagen en grote bomen belangrijk;
 • 27% vindt vaste planten belangrijk.

West zone

 • Gevarieerde beplanting spreekt 63% aan;
 • Voorjaarsaccent en traditioneel spreken 50% aan;
 • Halfverharde wandelpaden, kleurrijke heestergroepen en bloemrijk grasland spreken 46% aan;
 • Groenparkeren spreekt 42% aan;
 • Natuurlijk groen spreekt 38% aan;
 • Groenvakken met bomen, groene graspaden, natuurlijke afscheiding en natuurlijk groen (extensief beheer) spreken 25% aan;
 • Groen icm ontmoeten en groen als accent (toepassing van vaste planten) spreken 21% aan;
 • Gevarieerd maaibeheer spreekt 17% aan;
 • Traditioneel groen spreekt 8% aan.

Oost zone

 • Voorjaarsaccent spreekt 64% aan;
 • Natuurlijke afscheiding spreekt 55% aan;
 • Bloemrijk grasland, gevarieerde beplanting en traditioneel spreekt 36% aan;
 • Halfverharde wandelpaden, groen icm ontmoeten, groen als accent (toepassing van vaste planten) en natuurlijk groen spreken 27% aan;
 • Gevarieerd maaibeheer, kleurrijke heestergroepen en natuurlijk groen (extensief beheer) spreken 18% aan;
 • Groenvakken met bomen, traditioneel groen en groenparken spreken 9% aan.

Groen draagt bij aan gezond leven: naar buiten gaan om te ontspannen, genieten, bewegen en ontmoeten

 • In de West zone vindt 79%het zeer belangrijk, 17% het belangrijk en 4% het minder belangrijk dat groen bijdraagt aan gezond leven: naar buiten gaan om te ontspannen, genieten, bewegen en ontmoeten.
 • In de Oost zone vindt 82% het zeer belangrijk en 18% het belangrijk dat groen bijdraagt aan gezond leven: naar buiten gaan om te ontspannen, genieten, bewegen en ontmoeten.

Groen draagt bij aan een sociaal leven: contacten versterken en daarmee het samenhorigheidsgevoel

 • In de West zone vindt 25% het zeer belangrijk, 46% het belangrijk en 29% het minder belangrijk dat groen bijdraagt aan sociaal leven: contacten versterken en daarmee het samenhorigheidsgevoel.
 • In de Oostzone vindt 36% het zeer belangrijk, 45% het belangrijk en 18% het minder belangrijk  dat groen bijdraagt aan sociaal leven: contacten versterken en daarmee het samenhorigheidsgevoel.

Groen draagt bij aan een meer natuurwaarde (biodiversiteit) en de beleving hiervan in ons dorp

 • In de West zone 58% vindt het zeer belangrijk, 38% het belangrijk en 29% het minder belangrijk dat groen bijdraagt aan meer natuurwaarde (biodiversiteit) en de beleving hiervan in ons dorp.
 • In de Oostzone vindt 36% het zeer belangrijk, 45% het belangrijk en 18% het minder belangrijk  dat groen bijdraagt aan meer natuurwaarde (biodiversiteit) en de beleving hiervan in ons dorp.

Groen draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. De buitenruimte wordt daarop ingericht en leefbaar

 • In de West zone vindt 71% het zeer belangrijk, 38% het belangrijk en 8% het minder belangrijk dat groen bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving.
 • In de Oost zone vindt 64% het zeer belangrijk en 36% het belangrijk dat groen bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Groen draagt bij aan een klimaatbestendige leefomgeving: minder overlast door droogte, hitte of water

 • In de West zone vindt 71% het zeer belangrijk en 29% het belangrijk dat groen bijdraagt aan een klimaatbestendige leefomgeving: minder overlast door droogte, hitte of water.
 • In de Oost zone vindt 73% het zeer belangrijk, 18% het belangrijk en 9% het minder belangrijk  dat groen bijdraagt aan een klimaatbestendige leefomgeving: minder overlast door droogte, hitte of water.

Ik vind het goed als de natuur pleksgewijs meer de wijk in komt (kruidenrijk/bloemrijke grasstroken, meer inheemse beplanting)

 • In de West zone is 75% het eens met de stelling. 17% is neutraal of heeft geen mening en 8% is het oneens met de stelling.
 • In de Oost zone is 55% het eens met de stelling. 27% is neutraal of heeft geen mening en 18% is het oneens met de stelling.

Ik vind het echt belangrijk dat de biodiversiteit van het groen wordt verhoogd

 • In de West zone is 63% het eens met de stelling. 29% is neutraal of heeft geen mening en 8% is het oneens met de stelling.
 • In de Oost zone is 64% het eens met de stelling. 36% is neutraal of heeft geen mening.

Ik zou het leuk en plezierig vinden om te sporten of te bewegen in de buitenruimte

 • In de West zone is 42% het eens met de stelling. 38% is neutraal of heeft geen mening en 21% is het oneens met de stelling.
 • In de Oost zone is 73% het eens met de stelling. 9% is neutraal of heeft geen mening en 18% is het oneens met de stelling.

Ik vind dat er te weinig sport- en speelplekken zijn in mijn omgeving

 • In de West zone is 21% het eens met de stelling.33% is neutraal of heeft geen mening en 12% is het oneens met de stelling.
 • In de Oost zone is 27% het eens met de stelling. 18% is neutraal of heeft geen mening en 55% is het oneens met de stelling.

Ik vind dat er meer beweegtoestellen voor ouderen moeten komen

 • In de West zone is 17% het eens met de stelling. 29% is neutraal of heeft geen mening en 54% is het oneens met de stelling.
 • In de Oost zone is 27% het eens met de stelling. 36% is neutraal of heeft geen mening. 27% is het oneens met de stelling en 9% weet het niet.

Ik zou het leuk vinden om samen met buurtbewoners een stukje openbaar groen in te richten en vervolgens te onderhouden

 • In de West zone is 13% het eens met de stelling. 25% is neutraal of heeft geen mening. 54% is het oneens met de stelling en 4% weet het niet.
 • In de Oost zone is 18% het eens met de stelling en 82% is het oneens met de stelling.

Ik denk graag mee over groen in mijn wijk of buurt

 • In de West zone is 71% het eens met de stelling. 17% is neutraal of heeft geen mening. 4% is het oneens met de stelling en 4% weet het niet.
 • In de Oost zone is 36% het eens met de stelling. 27% is neutraal of heeft geen mening. 27% is het oneens met de stelling en 9% weet het niet.

 • In de West zone ziet 75% kansen om het groen klimaatvriendelijker te maken door alleen bomen te planten die de tijd en ruimte krijgen om tot volle wasdom te komen.  58% ziet kansen door regenwater van daken en verharding op te vangen in het openbaar groen om verdroging tegen te gaan.
 • In de Oost zone ziet 55% kansen om het groen klimaatvriendelijker te maken door alleen bomen te planten die de tijd en ruimte krijgen om tot volle wasdom te komen.  55% ziet kansen door regenwater van daken en verharding op te vangen in het openbaar groen om verdroging tegen te gaan.

 • In de West zone is 54% bereid om regenwater van de woning af te laten stromen naar het openbaar groen. 13% is niet bereid en 33% weet het nog niet.
 • In de Oost zone is 55% bereid om regenwater van de woning af te laten stromen naar het openbaar groen. 9% is niet bereid en 36% weet het nog niet.

 • In de West zone wil 50% bijdragen aan een beter klimaat door het plaatsen van een regenton in de tuin. 21% wil geen regenton aanschaffen en 21% weet het nog niet.
 • In de Oostzone wil 55% bijdragen aan een beter klimaat door het plaatsen van een regenton in de tuin. 9% wil geen regenton aanschaffen en 36% weet het nog niet.

 • In de West zone is 50% bereid de tuin meer te vergroenen. 21% is niet bereid de tuin te vergroenen en 21% weet het nog niet.
 • In de Oostzone is 55% bereid de tuin meer te vergroenen. 36% is niet bereid de tuin te vergroenen en 9% weet het nog niet.

Wat zijn voor u verbeterpunten?

Westzone

 • Groen goed onderhouden. Behoud het groen in de wijk.
 • Wandelpad als rode draad door de wijk.
 • Meer broedgelegenheid voor o.a. merels en vogels. Bestaande bomen beter onderhouden. Zwerfafval van de Boni door jongeren.
 • Tevreden met de huidige situatie.
 • De bestrating is verouderd. Meer jong groen.
 • Kijk naar langdurige oplossingen. Bomen en struiken planten die goed tegen langdurige droogte kunnen.
 • Meer groen.
 • Aandacht voor voetpaden.
 • Tevreden met het groen zoals het nu is. Aandacht voor de verkeersveiligheid voor overstekende kinderen. Paden van natuurlijk materiaal en niet geasfalteerd.
 • Grasveld verkeert in slechte staat.
 • Rommel op plekken opruimen.
 • Meer grote bomen.
 • Meer biodiversiteit gericht op de insecten (wildbloemen). Nestkastjes voor de vogels en eekhoorns.
 • (omheind) voetbalveld/pannakooi evt met basketbalkorf. Picknicktafel. Duikelrekken. Waterpomp of drinkwaterpunt. Tafeltennistafel, Jeu des boules baan.
 • Denk bij herbeplanten ook aan vogels, eekhoorns en insecten. Graag bloeiende en besdragende planten; Meidoorn, Sleedoorn, Gelderse roos, Krent, enz.
 • Onderhoud verbeteren.
 • Te licht ’s nachts.
 • Grote bomen belemmeren woongenot.
 • Hondenuitlaatzone of –terrein.
 • Materiaal beschikbaar stellen om afval op te ruimen.
 • Aandacht voor de steeds grotere hoeveelheid geparkeerde auto's.
 • Is al mooi ingericht. Gezonde, groene omgeving. Ook de rust welke er nu is, vinden wij erg belangrijk.

Oostzone

 • Meer speeltoestellen of materialen die tot spelen uitdagen.
 • Meer kleur in de beplanting. Groenblijvend. Bomen die niet uitvallen
 • Berken weg, andere boomsoort.
 • Meer snoeien om doorzicht te verbeteren.
 • Beter onderhoud van het groen: geregeld schoffelen en snoeien.
 • Straatverlichting is erg fel
 • De speeltoestellen die er staan zijn nog prima. De zandbak weghalen ivm katten.
 • Paden toegankelijker voor scootmobielen
 • Meer "bruikbaar" groen. Bijvoorbeeld eetbare vruchten voor mensen. Maar ook zeker voor vogels en andere dieren.
 • Beter onderhoud voetpaden (bij nat weer)

Wat moet behouden blijven ?

Westzone

 • Het groen, de bomen en struiken.
 • Voldoende speelgelegenheid voor kinderen.
 • De verwilderde stukken zijn een fijn woongebied voor de dieren. In deze zones leven ontzettend veel vogels (duiven, merels, mezen, roofvogels, uilen, spreeuwen) egels. Eekhoorns hebben hier hun territorium en maken elke dag gebruik van de bomen Laat alles zoveel mogelijk als het nu is. Het duurt jaren voordat er weer een beetje volume is met al die kleine boompjes.
 • Bomen en grasveld als speelgelegenheid.
 • In zone 2 woont een eekhoorn. Deze haalt veel voeding uit de groen strook voor ons huis, dat gebied willen we eekhoorn-vriendelijk houden. Verder: veel bomen en ook hoog groen, dit geeft prettige privacy.
 • Meer groen en minder beton.
 • De identiteit van de wijk.
 • Alle bomen die op en rond het grasveld staan behouden. Zij dragen veel bij aan de CO2 opname en O2 afgifte. Zij zijn prachtig van structuur en geven heerlijke schaduw. De kinderen gebruiken het grasveld dagelijks als speel- en voetbalterrein.
 • Hoge bomen en hoge heester.s
 • Schommels en glijbaan. Voldoende ruimte op het veld om te voetballen.
 • Het is nu een oase van groen en rust. Ik ben hier komen wonen omdat er rust en groen voor de deur is en er geen tegenover gelegen huizen en/of straat zichtbaar is vanuit de woonkamer.
 • Alle bomen & struiken. De huidige diversiteit aan bomen & struiken alsmede de dieren & insecten.. Een verbindingsroute zou dit verstoren.
 • Toegankelijkheid voor kinderen, speelvoorzieningen.

Oostzone

 • De mooie grote bomen, de speeltoestellen
 • Het "bosje" langs de DVS voetbalvelden waar ook een stukje hondenuitlaatgebied is
 • Groen en rust.
 • De speeltuintjes.
 • Er staan prachtige bomen voor op het grasveld en ook een prachtige grote Eik achter op het plein.
 • Grote bomen en bij kap ook bomen planten die groot worden.
 • De speeltuintjes en de fietscrossbaan

U kunt hier zelf uw mening, tips, ideeën of aanvullingen/ suggesties op het masterplan met ons delen als u dat wilt.

Westzone

 • Graag ook een mooie en duidelijke visie op de andere groenstroken in de wijk zuid.
 • Zones beter verbinden met de looppaden richting, langs en op de heide zodat je echt een ronde kunt (hard)lopen. Er zijn ideeën aangedragen voor de inrichting van het groen tussen het fietspad langs de heide en het wandelpad (Leefbaarheidsteam). Verder complimenten voor het plan.
 • In 25 jaar in zone 1 niks gedaan aan onderhoud en daar zijn we nu de dupe van. Geen looppad vanaf de Steynlaan over het grasveld vanwege jongeren die afval achterlaten.
 • Meer inzet voor onderhoud.
  Grote bomen aanplanten met volume voor bescherming beplanting en dieren.
 • Meer vergroening in de wijk waar mogelijk.
 • Meer duidelijkheid over afkoppeling regenwater.
 • Bewaar zoveel mogelijk goede oude bomen voor de komende jaren en plant alvast nieuwe aan.
 • Speelmogelijkheden bij inrichten beperken tot leeftijd basisschool. Plaats speelmogelijkheden meer centraal op het gazon. Plaats er banken om heen waardoor ouders toezicht kunnen houden op hun kinderen en elkaar kunnen ontmoeten. Voorkom bij inrichten dat spelmogelijkheden overlast veroorzaken bij bewoners (ballen regelmatig in tuin, vernielen van groen etc.)
 • We zien een update van het groen met belangstelling tegemoet. Wij zijn voor het vasthouden van water mits dat er geen muggen aantrekt
 • Wij zouden het leuk vinden als het midden van ons woonerf vernieuwd wordt. De huidige boom vervangen voor een nieuwe met daaronder een grote ronde picknicktafel of voor een prieeltje. Dit zorgt voor minder overlast door geparkeerde auto’s. De lantaarn kan verwijderd worden. Door de hele wijk prullenbakken met hondenpoepzakjes, zodat dit sneller opgeruimd word. 
 • Plaatsen van extra speeltoestellen en ontmoetingsplekken lijkt mij overbodig. Van de toestellen die er nu zijn wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Wel door hangjongeren, die dan helaas veel afval achterlaten. Extra aandacht voor deze groep in dit plan? Door het creëren van een plek hebben zij toch een fijne plek om samen te komen.
 • De 5 grote volgroeide bomen verwijderen en nieuwe aanplant van kleinere fruit-/ vruchtbomen (bijvoorbeeld walnoot) midden op het grasveld. Dit i.v.m. de overlast die word ervaren door minder lichtinval, geen zonlicht op de gevel en hoge luchtvochtigheid in huis in de zomer. Picknickbank onder de vruchtbomen plaatsen. Biedt mogelijkheden om in het najaar met de buren en aanwonenden te 'oogsten' en een oogstfeestactiviteit te organiseren. Meer diversiteit in de aanplant van bomen in de straat/plantsoenen om plagen als processierups te voorkomen of te beperken. 
 • Steeds groter wordend parkeerprobleem in de wijk. Blij dat er in het masterplan geen groen wordt opgeofferd voor (groene) parkeerplekken, maar dat zich op andere manieren voortbewegen wordt aangemoedigd (wandelen, fietsen). Het is van belang om bij de inrichting van het nieuwe groen de gehele wijk te betrekken, niet alleen aanwonenden, maar ook omwonenden. Dit is een wijk die veel mensen ter harte gaat, geef iedereen dan ook de gelegenheid om mee te denken.
 • Meerdere buurtbewoners willende huidige situatie met het royale groen en mooie hoge bomen ( verschillende soorten ) behouden en beter onderhoud. Vrees dat  mijn woongenot er ernstig onder zal leiden als de gepresenteerde plannen doorgang zullen vinden. Het is nu een oase van rust. De diversiteit van dieren, insecten & natuur is geweldig. Iedere dag zit ik te genieten van o.a. diverse vogelsoorten & eekhoorns die in de daarvoor bestemde verschillende boomsoorten zitten. Een verbindingspad is ongewenst.
 • De boom op het pleintje achter de la Reystraat wordt te groot. Deze beter vervangen voor een kleinere boom.
 • Rekening houden in het ontwerp met de toekomst. Met alle bomen op het veld in zone 2 is daar in 1970 geen rekening mee gehouden. Deze bomen zorgen voor veel overlast. Wegnemen van licht en zon, enorm hoeveelheden blad en eikels in tuinen en goten en opdrukkende tegels door wortels. Laten we deze fout niet nog eens maken!
 • Splitsen van het pad in zone 2 en door laten lopen in zone 3 is m.i. teveel versnippering. Laat dat 1 pad blijven. Voorkom dat de wandelpaden fietspaden worden en fietsers 'sluiproutes' bedenken en zo de groenzone verrommelen en kapotmaken. Zet bankjes neer in de groenzone en over heel Zuid meer afvalbakken.
 • Er wordt te veel gestuurd op het "doordrukken" van de geplande voorzieningen. Meerdere buurtgenoten gesproken willen het groene plantsoen behouden met beter beheer.
 • Fijn dat de groenzones in onze wijk wordt aangepast. Een deel van de aansluitende groenstroken aan de Steynlaan zijn ook erg verouderd en behoeven aandacht. Vanaf hoek Steynlaan/Pretoriusstraat tot aan de heide.

Oostzone

 • Mooi hoe de nieuwe aanpak eruit lijkt te zien. Ik vraag me af of alle bestaande paden blijven. Samen met de nieuwe paden ben ik bang dat er bijna geen groen meer in het midden overblijft.
 • Het zou mooi zijn als het speeltuintje van de Augustinusschool toegankelijk blijft.
 • Ik ben voor groen! Maar wij zijn wel in gesprek om een stukje groen naast ons huis te kunnen huren om daar zelf invulling te geven aan een groene tuin.
 • Tuin is al groen, regenwater gaat de grond in en ik heb al een regenton
 • De wortels van een grote boom naast ons huis zorgen voor droogte onder ons huis. Dit zorgt voor schade aan fundering met scheuren in huis tot gevolg. Verder groeit deze boom ondertussen tegen het huis aan en ontneemt in de zomer zonlicht. In het plan wordt de boom niet weggehaald, maar wij zouden dit wel heel graag willen.
 • Zeer belangrijk dat er diverse speelmogelijkheden zijn in de wijk, vooral nu er weer meer jonge gezinnen in de buurt komen wonen. 
 • Geen voorstander van het voorgestelde voetbalveld, liever een natuurlijke speeltuin zoals bij de onderbouw van de Klokbeker. Er is een voetbalveld op de bovenbouw van de Klokbeker.
 • Hoe groener, hoe beter. Vooral het plan om het groen meer biodivers te maken. Oude bomen moeten blijven. Misschien dat er ook aan schuilmogelijkheden voor vleermuizen en vogels gedacht kan worden. Ik ben heel blij met uw plannen om de buurt te verduurzamen.
 • Wij vinden het een prachtig plan!
  • Meer fruitbomen planten. Wilde bloemenstroken in te zaaien.
  • Verspreid door de wijk in de bestaande hoge bosjes een houtwal aanleggen met snoeihout wat vrij komt tijdens de onderhoudswerkzaamheden. En daarin bijv. egelhuisjes plaatsen. Deze wallen bieden bescherming maar ook voedsel voor vogels insecten en kleine zoogdieren.
  • Het ophangen van vogelnestkasten. En ook onderhouden (ieder jaar legen etc.) Zowel mezenkasten als ook voor uilen!!!
  • Beplanting kiezen waar vogels en andere dieren gek op zijn.
  • Rond fietspaden beter snoeien (bochten zijn vaak zeer onoverzichtelijk)
  • In de speeltuin (zone 5 bij het crossbaantje) de zandbak vervangen en een tafeltennistafel plaatsen. Leuk voor oudere kinderen.
 • Géén meubilair plaatsen bij zone 5. Wij zijn jaren bezig geweest om het bankje wat er stond, weg te krijgen i.v.m. hangjongeren. Diverse malen is jeugdwerk langs geweest en tevens de politie vanwege overlast, zowel overdag als 's nachts. Een aantal jaren geleden is het bankje weggehaald en daarna hebben wij zo goed als geen last meer gehad.
Download het masterplan (pdf, 37 MB)