Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële regelingen.

De wet  is ingegaan op 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

De regelingen

Er zijn in totaal 5 regelingen. Er zijn 3 regelingen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En 2 regelingen voor het Europees deel van Nederland:

Deze regelingen zijn ingegaan op 1 december.

Ontheffing

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 kent voor de burgemeester de mogelijkheid om ontheffingen te geven. Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen, namelijk:

  • het vormen van groepen;
  • de openstelling van openbare plaatsen;
  • evenementen;
  • ook als de ministeriële regelingen hier ruimte voor bieden, kan de burgemeester een ontheffing geven.

Het aanvragen van de ontheffing is gratis.

Ontheffing aanvragen