Verordening sociale woningbouw

  • Ieder woningbouwplan in de gemeente Ermelo moet voldoen aan de verordening sociale woningbouw
  • Dat betekent dat 50% van de te bouwen woningen in een plan sociaal moet zijn.
  • Wat dat betekent en waar de woningen precies aan moeten voldoen leest u ook in de verordening sociale woningbouw.

Wilt u woningen bouwen? Lees de informatie over het afwegingskader woningbouw en maak een afspraak voor een gratis informatief gesprek met onze adviseur ruimtelijke ordening. U belt daarvoor 0341 56 73 21. Samen bespreekt u de kansen van uw woningbouwplan.