Vooroverleg aanvragen

 • Gaat u verbouwen? Of een gebouw of stuk grond ergens anders voor gebruiken? 
 • Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.
 • Voordat u deze omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u vooraf vooroverleg aanvragen. Dit kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk via het aanvraagformulier.
 • Het vooroverleg is een schriftelijk proces dat duidelijkheid geeft over de haalbaarheid van uw plannen. Het is dus geen bijeenkomst of ontmoeting.
 • We kijken of uw plan past binnen het bestemmingsplan. En binnen de regels van welstand.
 • U krijgt binnen 4 tot 6 weken een brief met de uitslag. 
 • Hebben we in de tussentijd vragen? Of moet u uw plan aanpassen? Dan nemen we contact met u op.
Vooroverleg aanvragen via Omgevingsloket Aanvraagformulier (pdf, 1 MB)

Regulier vooroverleg

 • Uw plan voldoet aan het bestemmingsplan.
 • De gemeente controleert dit en kijkt of uw plan past binnen de regels van de welstand.
 • Voorbeeld: u wilt uw woning uitbreiden of een woning bouwen.

Uitgebreid vooroverleg

 • Uw plan voldoet niet aan het bestemmingsplan.
 • Het bestemmingsplan moet misschien worden aangepast.
 • De gemeente onderzoekt of dit kan en of uw plan haalbaar is.

Afwegingskader woningbouw

 • Wilt u 1 of meer woningen bouwen die niet in het bestemmingsplan passen? 
 • Vraag dan geen uitgebreid vooroverleg aan. 
 • Uw plan gaat dan via het afwegingskader woningbouw.

Twijfelt u wat voor uw plan nodig is? 

Stel uw vraag over uw plan

Regulier vooroverleg: € 100
Uitgebreid vooroverleg: € 2500

Verlenen we de vergunning aan u? Dan verrekenen we de kosten van het reguliere vooroverleg met de kosten van de omgevingsvergunning.

Bij een uitgebreid vooroverleg vindt geen verrekening plaats met de verleende vergunning.