Vooroverleg aanvragen

 • Gaat u verbouwen? Of een gebouw of stuk grond ergens anders voor gebruiken? 
 • Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.
 • Voordat u deze omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u vooraf vooroverleg aanvragen. Dit kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk via het aanvraagformulier.
 • Het vooroverleg is een schriftelijk proces dat duidelijkheid geeft over de haalbaarheid van uw plannen. Het is dus geen bijeenkomst of ontmoeting.
 • We kijken of uw plan past binnen het bestemmingsplan. En binnen de regels van welstand.
 • U krijgt binnen 4 tot 6 weken een brief met de uitslag. 
 • Hebben we in de tussentijd vragen? Of moet u uw plan aanpassen? Dan nemen we contact met u op.
Vooroverleg aanvragen via Omgevingsloket

Kosten

Regulier vooroverleg: € 100
Uitgebreid vooroverleg: € 2500

Verlenen we de vergunning aan u? Dan verrekenen we de kosten van het reguliere vooroverleg met de kosten van de omgevingsvergunning.

Bij een uitgebreid vooroverleg vindt geen verrekening plaats met de verleende vergunning. 

Regulier vooroverleg

 • Uw plan voldoet aan het bestemmingsplan.
 • We controleren dit en kijken of uw plan past binnen de regels van de welstand.
 • Voorbeeld: u wilt uw woning uitbreiden of een woning bouwen.

Intake tafel

 • Uw plan wordt door de planbegeleider op de agenda van de intake tafel gezet.
 • Uw plan wordt beoordeeld vanuit verschillende disciplines.
 • U krijgt de benodigde informatie en er wordt duidelijk welke onderzoeken nodig zijn.
 • Zo heeft u een goede basis voor het indienen van de vergunningsaanvraag.
 • Het gesprek bij de intaketafel is geen formeel besluit. Het is dus niet mogelijk om hier bezwaar tegen te maken.

Afwegingskader woningbouw

 • Wilt u 4 of meer woningen bouwen die niet in het bestemmingsplan passen? 
 • Uw plan gaat dan via het afwegingskader woningbouw.

Twijfelt u wat voor uw plan nodig is? 

Stel uw vraag over uw plan