Vooroverleg aanvragen

 • Gaat u verbouwen? Of een gebouw of stuk grond ergens anders voor gebruiken? 
 • Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.
 • Voordat u deze omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u vooraf vooroverleg aanvragen. Dit kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk via het aanvraagformulier.
 • Het vooroverleg is een schriftelijk proces dat duidelijkheid geeft over de haalbaarheid van uw plannen. Het is dus geen bijeenkomst of ontmoeting.
 • Wij kijken of uw plan past binnen het bestemmingsplan. En binnen de regels van welstand.
 • U krijgt binnen 4 tot 6 weken een brief met de uitslag. 
 • Hebben wij in de tussentijd vragen? Of moet u uw plan aanpassen? Dan nemen wij contact met u op.  Anders niet.
Vooroverleg aanvragen via Omgevingsloket Aanvraagformulier (pdf, 1 MB)

Regulier vooroverleg

 • Uw plan voldoet aan het bestemmingsplan.
 • De gemeente controleert dit en kijkt of uw plan past binnen de regels van de welstand.
 • Voorbeeld: u wilt uw woning uitbreiden of een woning bouwen.

Uitgebreid vooroverleg

 • Uw plan voldoet niet aan het bestemmingsplan.
 • Het bestemmingsplan moet misschien worden aangepast.
 • De gemeente onderzoekt of dit kan en of uw plan haalbaar is.
 • Voorbeeld: u stopt met uw agrarische bedrijf en u wilt daar een ander bedrijf starten.

Afwegingskader woningbouw

 • Wilt u 1 of meer woningen bouwen die niet in het bestemmingsplan passen? 
 • Vraag dan geen uitgebreid vooroverleg aan. 
 • Uw plan gaat dan via het afwegingskader woningbouw.

Twijfelt u wat voor uw plan nodig is? 

Stel uw vraag over uw plan

Regulier vooroverleg: € 100
Uitgebreid vooroverleg: € 2500

Verlenen wij de vergunning aan u? Dan verrekenen wij de kosten van het reguliere vooroverleg met de legeskosten van de omgevingsvergunning.

Bij een uitgebreid vooroverleg vindt geen verrekening plaats met de verleende vergunning. 

De Wet kwaliteitsborging in de bouw is aangenomen door de 1e en 2e kamer. Vooruitlopend op de daadwerkelijke ingangsdatum hiervan heeft de minister gevraagd om diverse proefprojecten op te gaan starten.

Wilt u als opdrachtgever (particulier of beroepsmatig) uw project realiseren met hulp van een kwaliteitsborger?  Dan wil het college dit graag ondersteunen en stimuleren door 40% korting te geven op de leges.  Heeft u interesse neem dan contact op met de gemeente.

Zie voor meer informatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.