Start, controle en gereedmelding bouw

  • U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en toestemming gekregen om te (ver)bouwen.
  • De start van de bouw of verbouwing meldt u op zijn laatst 2 werkdagen van tevoren. 
  • Bent u klaar met bouwen? Dan doet u een gereedmelding. Dat doet u op zijn laatst op de 1e werkdag nadat u klaar bent. 
Inloggen met DigiD Start bouw of gereedmelding doorgeven

Tijdens de bouw en verbouwing voert de gemeente controles uit. Een controleur kijkt of u zich houdt aan de voorschriften uit de vergunning. Een kopie van de vergunning en de tekeningen moeten op de plek waar u (ver)bouwt voorhanden zijn.

Een controleur van de gemeente mag: 

  • Gebouwen in gaan zonder uw toestemming.
  • Informatie opvragen.
  • Zakelijke gegevens en documenten bekijken en hiervan kopieën maken. 
  • Onderzoek doen. 

(Ver)bouwt u niet volgens de voorschriften die in de vergunning staan? Dan legt de controleur van de gemeente de bouw of verbouwing stil. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.